Honorowe odznaczenie rzemieślnicze

Dnia 7 czerwca 2019r. w Kielcach najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze otrzymał Pan Zbigniew Gumuła - stolarz z Obręcznej gm. Sadowie , wieloletni członek Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie.
"Szabla Kilińskiego"to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1 wraz z miniaturką oraz legitymacją.Tę odznakę nadaje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, rzemieślnikom-członkom organizacji samorządu rzemiosła, między innymi za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości.
Jest to jedyny członek naszego stowarzyszenia uhonorowany tym odznaczeniem.
Zarząd Cechu i pozostali członkowie składają wyrazy uznania i gratulacje.