Konferencja regionalna

Konferencja regionalna związana z upowszechnianiem  innowacyjnych rozwiązań praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy  oraz wdrażania zmian w systemie kształcenia branżowego

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego - w związku z realizacją projektu pt. „Czas na staż granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz zmianami wprowadzonymi do systemu oświaty -  serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniach, które odbędą się w dniu 

30.05.2019r.
w Rzemieślniczej Szkole Branżowej w Kielcach: 
ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce.

Do udziału w wydarzeniach zapraszamy rzemieślników, pracownikami organizacji rzemiosła, szkół oraz przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji zajmujących się problematyką kształcenia w tym przygotowania zawodowego.

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest wypełnienie i przesłanie na adres: e-mail: h.siczek@zrp.pl   Formularza Zgłoszeniowego (w załączniku) w terminie do  17.05.2019 r.

Serdecznie zapraszamy 

Formularz zgłoszeniowy