Konkurs o zawodach rzemieślniczych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie prac plastycznych przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody. Prace powinny odzwierciedlać wiedzę dzieci na temat przedstawianego przez nie zawodu, powinny też koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

Wymagania dotyczące prac

a) praca musi być wykonana własnoręcznie przez uczestnika Konkursu,

b) wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malunek, grafika, collage itp.), format A4, ilustrująca wybrany przez dziecko zawód (preferowany jest zawód z załączonej listy zawodów, zał. do regulaminu),

c) praca musi być płaska,

d) praca nie może być wykonana na bazie kolorowanki, która jest wyłącznie pokolorowana czy wyklejona,

Serdecznie zapraszamy!!!