Cech w Opatowie

jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła,

zrzeszającą rzemieślników i przedsiębiorców z terenu powiatu opatowskiego.

Cech powstał w 1925 r. jednak w wymienionym okresie nie istniał nieprzerwanie. Trzykrotnie był likwidowany, a opatowscy rzemieślnicy należeli do cechów w Ostrowcu Św., Staszowie i Sandomierzu.

Dopiero 18 grudnia 1983 r. Walne zebranie podjęło uchwałę o powołaniu Cechu Rzemiosł Różnych w Opatowie. 

Od czerwca 2012 r. Cech funkcjonuje pod nazwą:

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie Statutu Cechu, ustawy o rzemiośle i wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego.