Obowiązek rejestracji w BDO do 31.12.2019 r..

Z dniem 24 stycznia 2018 r. zaczął funkcjonować w ramach BDO rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). 

Przypominamy wszystkim firmom wytwarzającym odpady niebezpieczne i inne niż komunalne o upływającym dnia 31.12.2019 r. obowiązku rejestracji w Bazie  Danych o Odpadach (BDO).

Niewypełnienie obowiązku i brak rejestracji może spowodować poważne ograniczen w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz kary finansowe.

Rejestracji można dokonać w Urzędzie Marszałkowskim bud. C piętro IV pok. 401.

Więcej informacji oraz e-dokumenty rejestracji pozyskać na stronie Urzędu Marszałkowskiego:

https://www.swietokrzyskie.pro/category/urzad-marszalkowski/departamenty/departament-rozwoju-obszarow-wiejskich-i-srodowiska/oddzialy-departament-rozwoju-obszarow-wiejskich-i-srodowiska/oddzial-gospodarki-odpadami/gospodarka-odpadami/baza-danych-o-produktach-i-opakowaniach-oraz-o-gospodarce-odpadami-bdo-rejestr/ 

Dodatkowo zamieszczamy dokumenty w formie tradycyjnej niezbedne do rejestracji:

Formularz rejestrowy

Oświadczenie