Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi oraz wypowiedzi przedstawicieli rządu odnośnie stopniowego luzowania obowiązujących zasad m.in dotyczących ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek - Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - uprzejmie informuje, że młodociany pracownicy posiadający umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i będący uczniami klas I-III w najbliższym tygodniu br. od 26.04.2021 r. w wyznaczone dni tygodnia, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, powinni stawić się u pracodawców.
Decyzje te dotyczą uczniów- pracowników młodocianych z terenu wszystkich województw tj. także pięciu zakwalifikowanych do czerwonej strefy (śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie), w których w dalszym ciągu obowiązuje zakaz m.in. dot. świadczenia usług fryzjerskich - wynikający z rozporządzenia RM z dnia 25 marca 2021r. z zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.512).