Zapytanie ofertowe

Upubliczniamy zapytanie ofertowe na specjalistyczną usługę doradczą, zgodną z załącznikiem numer 5.

Proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie nieprzekraczalnym do dnia 26.11.2019, wyłącznie drogą elektroniczną na adres:sekretariat@izbakielce.pl          

Odpowiedź proszę przygotować na druku 5a, który załączam do wiadomości.

 

Załącznik 5 -  zapytanie ofertowe.

Załącznik 5a. - wzór formularza ofertowego.