O cechu

A
A
A

Cech w Opatowie jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, zrzeszającą rzemieślników i przedsiębiorców z terenu powiatu opatowskiego.

Cech powstał w 1925 r. jednak w wymienionym okresie nie istniał nieprzerwanie. Trzykrotnie był likwidowany, a opatowscy rzemieślnicy należeli do cechów w Ostrowcu Św., Staszowie i Sandomierzu.

Dopiero 18 grudnia 1983 r. Walne zebranie podjęło uchwałę o powołaniu Cechu Rzemiosł Różnych w Opatowie.

Od czerwca 2012 r. Cech funkcjonuje pod nazwą: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie Statutu Cechu, ustawy o rzemiośle i wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego.

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Przydatne linki:

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Opatowie

ul. 1 Maja 20/2
27-500 Opatów

tel: +48 502 228 864
fax:
e-mail: cechopatow@onet.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 15:00 - 17:00
  • Środa 15:00 - 17:00
  • Piątek 15:00 - 17:00