Zarząd cechu

Teresa Gajewska - Zarząd Cechu - Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców 
w Opatowie
Teresa Gajewska

Starszy Cechu

Andrzej Baran - Zarząd Cechu - Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców 
w Opatowie
Andrzej Baran

Podstarszy Cechu

Jerzy Cieciura - Zarząd Cechu - Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców 
w Opatowie
Jerzy Cieciura

Członek Zarządu

Anna Krowińska - Zarząd Cechu - Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców 
w Opatowie
Anna Krowińska

Członek Zarzadu

Sławomir Masternak - Zarząd Cechu - Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców 
w Opatowie
Sławomir Masternak

Członek Zarządu

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Przydatne linki:

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Opatowie

ul. 1 Maja 20/2
27-500 Opatów

tel: +48 502 228 864
fax:
e-mail: cechopatow@onet.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 15:00 - 17:00
  • Środa 15:00 - 17:00
  • Piątek 15:00 - 17:00