Informacje

A
A
A

Biuro Cechu prowadzi działalność administracyjno-organizacyjną i wykonuje ustalenia Zarządu Cechu.

Cech w Opatowie zrzesza przedsiębiorców w różnych zawodach z przewagą zawodów: 

  • fryzjer
  • sprzedawca.

W swoich zakładach rzemieślnicy prowadzą praktyczną naukę zawodu młodocianych pracowników.

Cech prowadzi nadzór nad organizacją przebiegu procesu przygotowania zawodowego, a także działalność szkoleniową. Głównie są to kursy, seminaria z zakresu przepisów prawa pracy, bhp dla pracodawców i pracowników oraz oraz kursy pedagogiczne dla mistrzów szkolących uczniów oraz inne w miarę potrzeb pracodawców przy współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Kielcach.

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Przydatne linki:

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Opatowie

ul. Sienkiewicza 7/9
27-500 Opatów

tel: +48 15 868 21 48
fax:
e-mail: biuro@cechopatow.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00